WebInnsyn brukerveiledning

Kopiere kartutstnittet til Word

Ved bruk av Adobe SVG Viewer: Høyreklikk i kartet og velg "Kopier":

I Word: Rediger->Lim inn utvalg->Som: Punktgrafikk:


Til toppen av siden Valid XHTML 1.0!