eByggeWeb/SMART har flyttet
De gamle løsningene som fantes for eByggeWeb eller SMART på denne adressen tidligere har flyttet. Vennligst oppdater dine bokmerker til en av de nye løsningene, lenket under.


Hå kommune

Time kommune

Sola kommune

Gjesdal kommune

Strand kommune

Hjelmeland kommune


For øvrige kommuner; sjekk den respektive kommunes hjemmesider for informasjon.Utviklet av Norconsult Informasjonssystemer AS