WebInnsyn brukerveiledning

Link til løsningen

Når løsningen starter, sjekkes det om klienten kan vise SVG. Hvis klienten støtter SVG, så blir dette benyttet til å vise kart. Hvis ikke, så benyttes bildefiler (PNG) for kartvisning.

For at denne automatiske kontrollen skal fungere, er det viktig at løsningen startes med riktig URL. Hvis f.eks. "vwr=asv" er med i URLen, vil dette overstyre den automatiske kontrollen.

Riktig link til denne løsningen skal være:

https://kart.nois.no/smart

Eventuelt:

https://kart.nois.no/smart?layout=finnoy
https://kart.nois.no/smart?layout=forsand
https://kart.nois.no/smart?layout=gjesdal
https://kart.nois.no/smart?layout=hjelmeland
https://kart.nois.no/smart?layout=ha
https://kart.nois.no/smart?layout=klepp
https://kart.nois.no/smart?layout=kvitsoy
https://kart.nois.no/smart?layout=randaberg
https://kart.nois.no/smart?layout=rennesoy
https://kart.nois.no/smart?layout=sandnes
https://kart.nois.no/smart?layout=sauda
https://kart.nois.no/smart?layout=sola
https://kart.nois.no/smart?layout=stavanger
https://kart.nois.no/smart?layout=strand
https://kart.nois.no/smart?layout=suldal
https://kart.nois.no/smart?layout=time

URL-parametere

For å starte løsningen på en eiendom i kommune nummer 123, gårdsnummer 1, bruksnummer 2, bruk følgende: https://kart.nois.no/smart?knr=123&g=1&b=2&f=0&s=0.

For å starte eiendommen på et bygg med bygningsnummer 456 i kommune nummer 789, bruk følgende: https://kart.nois.no/smart?knr=789&bygningsnr=456.

For å starte løsningen på en gitt koordinat og målestokk: https://kart.nois.no/smart?east=565288&north=6665993&scale=100000.

For å starte løsningen med en gitt karttype, bruk map-parameteren med en av følgende verdier:

 • standardkartm/interessepunkt
 • satelitt/flyfoto
 • adressekart
 • kommuneplaner
 • reguleringsplaner
 • bebyggelsesplaner
 • komplanforslag
 • reguleringsplaner_u_arb
 • kommunaleavgifter
 • byggesaker
 • arealressurskart
 • standardkart(gammelkartografi)
 • bakgrunnskartarealplaner
 • ledningskart

Eksempel: https://kart.nois.no/smart?map=ledningskart.

For å starte løsningen uten søkefunksjoner: https://kart.nois.no/smart?leftframewidth=0&bottomframesetheight=0

For å starte løsningen med kun kart: https://kart.nois.no/smart?leftframewidth=0&bottomframesetheight=0&toolbarframeheight=0&hidenavframes=true

For å starte løsningen i plandialog-modus: https://kart.nois.no/smart?mode=plandialog


Til toppen av siden Valid XHTML 1.0!