WebInnsyn brukerveiledning

WFS

Bruk følgende adresser for å hente WFS kartdata fra denne løsningen. Klikk xml-knappen for å se på capabilities-dokumentet. For å få tak i adressen må du høyre-klikke selve lenken og velge kopier. Lim så adressen inn i din WFS-klient.

Capabilities Standardkart
Datakilder

Capabilities Byggesaker
Capabilities ByggesakerSandnes
Capabilities ByggesakerStavanger
Capabilities ByggesakerSola
Capabilities ByggesakerGjesdal
Capabilities ByggesakerRennesoy
Capabilities ByggesakerKlepp
Capabilities ByggesakerStrand
Capabilities ByggesakerHa
Capabilities ByggesakerHjelmeland
Capabilities ByggesakerRandaberg
Capabilities N2000
Capabilities N1000
Capabilities N1000norge
Capabilities N500
Capabilities N250
Capabilities N50
Capabilities Eiendom 4.0
Capabilities JEiendom
Capabilities Anleggseiendom
Capabilities dek_u
Capabilities Bygg 4.6
Capabilities Bygganlegg 4.6
Capabilities AR5 4.6
Capabilities Hoyde 4.6
Capabilities Hoyde 4.6 Delbase 2
Capabilities Hoyde 4.6 Delbase 3
Capabilities Hoyde 4.6 Delbase 4
Capabilities Hoyde 4.6 Delbase 5
Capabilities Hoyde 4.6 Delbase 6
Capabilities Hoyde 4.6 Delbase 7
Capabilities Hoyde 4.6 Delbase 8
Capabilities Ledning 4.6
Capabilities Lufthavn 4.6
Capabilities Arealbruk 4.6
Capabilities Naturvern 4.0
Capabilities Naturinfo 4.6
Capabilities Kulturminner 4.0
Capabilities Fastmerke-sk 4.0
Capabilities Tekst 5000 4.0
Capabilities Adressepunkt Matrikkelen
Capabilities Tekst 1000 3.4
Capabilities Lokale tekst
Capabilities TraktorvegSti 4.6
Capabilities Vann 4.6
Capabilities Vann og avlop 3.4
Capabilities Vann og avlop 4.6
Capabilities Tiltak 4.6
Capabilities Vbase 3.4
Capabilities Vegsituasjon 4.6
Capabilities Jernbane 4.6
Capabilities POI
Capabilities Reguleringsplan 4.5 - bakkenivaa
Capabilities Reguleringsplan 4.5 - under grunnen
Capabilities Reguleringsplan 4.5 - over grunnen
Capabilities Reguleringsplanforslag 4.5
Capabilities Bebyggelsesplan 4.5 - bakkenivaa
Capabilities Bebyggelsesplan 4.5 - under grunnen
Capabilities Kommuneplan 4.5
Capabilities Kommuneplan tekst
Capabilities Kommunedelplan 4.5
Capabilities Kommunedelplanforslag 4.5
Capabilities Kommuneplan horing 4.5
Capabilities Midlertidig forbud mot tiltak 4.5
Capabilities Planomriss
Capabilities PlanomrissPlanerUA
Capabilities PlanomrissGjeldendePlaner
Capabilities PA Forsand
Capabilities PA Ha
Capabilities PA Rute Ha
Capabilities PA Strand
Capabilities Relieff
Capabilities Ortofoto Stavanger
Capabilities Ortofoto Time
Capabilities VA Forsand
Capabilities SSR
Capabilities Vegnett
Capabilities VegnettSok
Capabilities KomplanEkstra
Capabilities Temadata

Til toppen av siden Valid XHTML 1.0!