WebInnsyn brukerveiledning

WFS

Bruk følgende adresser for å hente WFS kartdata fra denne løsningen. Klikk xml-knappen for å se på capabilities-dokumentet. For å få tak i adressen må du høyre-klikke selve lenken og velge kopier. Lim så adressen inn i din WFS-klient.

Capabilities Standardkart
Datakilder

Capabilities Veinavn
Capabilities Kultur
Capabilities Jernbane
Capabilities Eiendomsgrenser
Capabilities Eiendomsgrenser_func
Capabilities Bygninger
Capabilities BygningerAnlegg
Capabilities Høyde
Capabilities Veisituasjon
Capabilities Markslag
Capabilities Arealbruk
Capabilities Annen naturinfo
Capabilities Vegnett
Capabilities Elveg
Capabilities Vern
Capabilities Tekst M 1:5000
Capabilities TraktorvegSti
Capabilities Ledningsnett
Capabilities Vann og sjo
Capabilities PblTiltak
Capabilities regplan
Capabilities regplan_u_arb
Capabilities reguleringsplan
Capabilities reguleringsplan under arbeid
Capabilities planomriss
Capabilities planomriss_gj
Capabilities planomriss_ua
Capabilities KomTek
Capabilities Vannmåler
Capabilities VA-ledninger
Capabilities N500
Capabilities N250
Capabilities N50
Capabilities Sefrak freda bygg
Capabilities Sefrak gamle bygg
Capabilities Fornminner
Capabilities Ortofoto
Capabilities Ortofoto 1967
Capabilities Ortofoto 1974
Capabilities Ortofoto 2006
Capabilities Ortofoto 2007
Capabilities Ortofoto 2012
Capabilities Ortofoto Rogaland 2012
Capabilities Kommuneplan
Capabilities Kommuneplan PBL2008
Capabilities Kommuneplan forslag
Capabilities Temakart resipient
Capabilities BM_naturtyper
Capabilities MidlertidigeByggOgAnleggsomr
Capabilities MidlertidigeByggOgAnleggsomrForslag
Capabilities Bygrense

Til toppen av siden Valid XHTML 1.0!